Babymassasje

Jeg er utdannet babymassasjeinstruktør, og er medlem av BIN(Babymassasje i Norge).

Grunnen til at jeg tok denne utdannelsen, er at jeg synes det er en flott måte å øke samspill og tilknytting mellom foreldre og barn. Samtidig kan massasje lindre, hvis barnet har mye luftsmerter, er urolig mm.

Kursene jeg vil tilby, kommer til å bestå av grupper på 4 til 5 stykker. De vil gå over 5 ganger, og i løpet av denne tiden vil dere lære et fullt massasjeprogram for barnet. Det vil det også være en temadel hver gang, hvor dere vil få mulighet for å ta opp og diskutere de temaene dere ønsker.

På disse kursene er det barna som styrer tempoet, og vi tilrettelegger underveis.  Babyer kan fort bli overstimulert, og pga dette bygges massasjeprogrammet rolig opp. Det vil derfor bli satt av mer og mer tid til massasje fra gang til gang.

Kurset koster 1450 kr, og dette inkluderer et massasjekompendium og massasjeolje til barnet. I tillegg vil det være enkel servering til temadelen.